Op de uitingen die gedaan worden met betrekking tot de Sinterklaasactiviteiten worden (tot en met 2022) voornamelijk zwarte Pieten getoond. Dat is geen onwil, maar dat is omdat we eigen materiaal gebruiken en dat er dus nog geen materiaal voor handen is met roetveeg Pieten. De laatste intocht was in 2019.

Laten we voorop stellen dat we als Sinterklaascomité met de tijd mee gaan. Dat is ook ons motto achter het Sinterklaasfeest. Het is een feest voor ALLE kinderen. Daar is geen ruimte voor racisme of discriminatie.

Ook hier in Culemborg bij het comité is de zwarte Pieten discussie een hot item.

De zwarte Pieten discussie bestaat al een aantal jaren en dwingt daarmee tradities die overwegend, maar in ieder geval in Culemborg geen enkel racistisch motief hebben, teniet te laten gaan. Zo hebben we al eerder afscheid genomen van de vuurrode lippen, de oorbellen en andere historische kenmerken die vormen van racisme zouden kunnen weerspiegelen.

Als comité zijn we het erover eens dat we mee moeten buigen. Maar dat gaat niet in één keer. Nieuwe instroom zal als roetveeg Piet zijn of haar medewerking verlenen en bestaande Pieten zullen ook steeds meer als roetveeg Pieten aan de activiteiten deelnemen waardoor de mix steeds groter wordt. Op den duur zullen er dus alleen nog Pieten zijn die voldoen aan het landelijk beeld. ‘Roetveeg en wie weet, ook kleuren’. 

Waarom dan toch die zwarte Pieten?

Een aantal Pieten vervullen in hun dagelijkse bezigheden een bepaalde functie. De herkenning als “He dat is Jan”… is natuurlijk alles behalve leuk. Dan is het met het geloof in Sinterklaas snel gedaan. Roetveeg is dan (voor zo’n iemand) niet handig.
Denk bijvoorbeeld aan de begeleider van een kinderdagverblijf, waarbij Piet natuurlijk de kinderen kent, maar de kinderen Piet niet herkennen. Zelfs voor de ouders is het dan extra leuk. Piet weet alles te vertellen over die kinderen… dat maakt het extra mysterieus. Maar ook Pieten die in de dagelijkse praktijk andere functies vervullen, waarbij er toch een soort ‘schroom’ is om je helemaal te laten gaan als je door Jan en alleman herkend wordt. 

Natuurlijk zijn de Sint-activiteiten geen activiteiten waar je je op wat voor manier dan ook voor hoeft te schamen of schroom te hebben, maar je vervult een functie waarbij herkenning gewoonweg niet leuk is. In het dagelijks leven zouden de meeste mensen dergelijke gekkigheid niet uithalen. Evenals Sinterklaas die beschermd met een grote baard, een pruik en dikke wenkbrauwen enorme plankenvrees zou krijgen als hij wist dat hij door iedereen herkend zou worden.  En dan is de enige optie: Stoppen. En dan is er een serieus probleem! Weg kinderfeest!  Maar we kijken wel voor een oplossing, zodat geen enkele partij zich benadeeld hoeft te voelen.

 

Want: Ondanks onze oproep voor nieuwe vrijwilligers is de aanwas klein. Dus we moeten het doen met de mensen die we hebben en dat zijn stuk voor stuk mensen die geheel vrijwillig en tegen geen enkele vergoeding het Sinterklaasfeest tot een groot feest maken in Culemborg. In de mix van roetveeg en zwarte (deze zijn overigens bruin) Pieten zal door de tijd dan het aandeel van roetveeg Pieten sowieso steeds groter worden. Dus hoewel de kleur zwart sowieso al niet meer werd gebruikt maar overwegend bruin, zullen ook de bruine Pieten van Culemborg steeds meer richting roetveeg gaan.

Moet het Sinterklaasfeest in Culemborg blijven, geef Sinterklaas in Culemborg de ruimte om de transitie op een fijne en leuke manier plaats te laten vinden. Het is tenslotte een feest voor iedereen. Daar doen we het voor met respect voor iedereen, niemand uitgezonderd!

Tot zondag 20 november!