Zwart of Roetveeg in Culemborg

De Pieten…discussie

Wat wíj belangrijk vinden is dat het een kinderfeest is, waarbij traditie erg belangrijk is. Daarbij weten we ook dat de traditie aan het verschuiven is en als Sinterklaas comité moeten we daarin meeveren. Belangrijk is om te weten is dat de achterliggende gedachte bij de vrijwilligers die als zwarte Piet meedoen in geen enkel geval een enigszins racistische of discriminerende achtergrond heeft. Het is en zal nooit de bedoeling zijn wie dan ook in diskrediet te brengen.

De voornaamste reden voor deze Pieten om zwart te zijn, is behalve de traditie ook om min of meer in de anonimiteit een activiteit uit te voeren waarbij zij door met name de kinderen niet herkend willen worden.

In een stad als Utrecht waar Pieten als roetveeg of ander soort Piet hun activiteiten verrichten, is de kans op herkenning ± 0,01%. Daar zijn er heel veel kinderen die overal vandaan komen.

In het mooie en gezellige Culemborg kennen heel veel kinderen (en ouders) heel veel mensen, waardoor de kans op herkend te worden als Piet ruim 30% is. Culemborg heeft wat dat betreft toch een wat kleinstedelijk karakter. De herkenning is voor die kinderen het EINDE van het SINTERKLAAS FEEST. Dat is toch het laatste wat je wilt vóórdat zij de leeftijd bereiken waarop het geloof in Sinterklaas begint te verslappen.

Roetveeg Pieten

Het Sinterklaas Comité heeft respect voor elke huidskleur. Bruin, zwart, blank, geel, rood of wit. Natuurlijk wordt de mening van iedereen gerespecteerd. Maar willen wij de bestaande vrijwilligers behouden, dan is het belangrijk dat ieder voor zich de keuze maakt waar hij of zij zich het prettigste bij voelt.

Voor instromende Pieten geldt echter wel dat zij alleen aan de activiteiten kunnen deelnemen als Roetveeg Piet.
Met deze beweging willen we tegemoet komen aan de maatschappelijke discussie “wel of geen Zwarte Piet”. Als organisatie zijn wij ons ervan bewust dat de aanwas van Roetveeg Pieten zeer moeilijk gaat.

Alleen al daarom de nadrukkelijke oproep om vrijwilliger te worden en je aan te melden. 

Tot zondag 20 november!