Wie is “Het Sinterklaas Comité”

Het Sinterklaas Comité bestaat uit een team van vier enthousiaste mensen dat zich volledig en onbetaald inzet om het Sinterklaasfeest in Culemborg een groot feest te maken voor jong (en een beetje voor oud).

Het Sinterklaas comité Culemborg is geen stichting of vereniging. Het comité als zodanig heeft geen juridische of fiscale status. Alle werkzaamheden worden zonder enig belang of enige vergoeding verricht.
Het comité is volledig afhankelijk van giften van lokale ondernemers en het Ondernemersfonds Culemborg. Alle inkomsten welke voortvloeien uit sponsoring en/of giften worden volledig besteed aan de activiteiten die direct betrekking hebben op het Sinterklaasfeest in Culemborg.

Het Sinterklaas Comité bestaat uit:

Mevr. S. Agema

Mevr. M. van Empel

Dhr. T. Gommans

Dhr. D. Hendrikse

Dhr. R. Veldhoven

Voor vragen of de activiteiten kun je het contactformulier invullen. Zo nodig neemt een van onze leden contact met je op.

 

Tot zondag 19 november!